"De Wandelvriend Aalten"

Algemeen:(v20170501)

Wandelsportvereniging “De Wandelvriend” is opgericht in Aalten op 13 oktober 1955.
De vereniging is erg aktief en organiseert jaarlijks diverse wandeltochten in Aalten:
• In april een lente-wandelweekend
• In juni de avondvierdaagse
• In oktober een herfst-wandelweekend
• In januari een winter-wandelweekend

Deze wandeltochten worden op een jaarlijkse algemene informatie flyer bekend gemaakt en de leden en donateurs mogen gratis deelnemen aan deze wandeltochten.

Eén keer per twee maanden ontvang je als lid een nieuwsbrief per mail. Op aanvraag per post.
Aan het beging van ieder jaar wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden en wordt er voor alle leden een wandel programma uitgegeven met een selectie uit de lokale en landelijke tochten, waar gezamenlijk aan deel kan worden genomen.

Op de ALV doet het bestuur o.a. verslag van het voorgaande jaar, is de bestuursverkiezing en zijn er diverse mededelingen inzake beleid en (toekomstige) evenementen.

Er is een gezamenlijke wekelijkse trainingsavond op de donderdag. Er wordt dan ongeveer 1 á 1 ½ uur gewandeld waarbij, indien nodig, 2 groepen worden gevormd in verband met het verschil in wandeltempo van onze leden. Na afloop kan er nog even worden nagepraat onder het genot van een kop koffie in de kantine van Schaersvoorde.

 

Gezamenlijke wekelijkse trainingsavond

Aanvang: 19.30 uur.
Start: Aalten, sporthal van het Chr. College Schaersvoorde
Locatie: Landbouwstraat 1, vlakbij het NS station

Naast de eigen activiteiten neemt de vereniging jaarlijks deel aan ongeveer 15 wandeltochten in diverse plaatsen in Nederland. De vereniging zorgt bij deelname aan deze tochten voor gemeenschappelijk vervoer, terwijl ook het inschrijfgeld door de vereniging wordt betaald.
Voor het gemeenschappelijk vervoer naar wandeltochten vraagt de vereniging wel een deelnemersbijdrage van € 4,00 per persoon.
Opgave voor deelname uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan de tocht op de training of direct bij:

Geert Anne Bijker, Lisztstraat 4, 7131 GN Lichtenvoorde, tel,: 0544 374740

Vertrekpunt voor deze gezamenlijke wandeltochten is ook bij de sporthal van het Chr. College Schaersvoorde.
Natuurlijk hebben we ook goede verenigingskleding. Deze kunt u aanschaffen met korting dmv een kledingbon. Deze bon kunt u, tegen betaling van € 10,00 of €15,00 (winterbroek) eigen bijdrage per kledingstuk, kopen bij de penningmeester. U kunt de kleding passen en bestellen bij Navis sport in Aalten tegen inlevering van deze bon.

Als proef wordt er per 1 mei 2017 gestart met een dinsdagmiddag training. Start is om 13:30 vanaf de markt in Aalten.

KNBLO

De Vereniging is sinds 1 januari 2004 ook aangesloten bij de KNBLO Wandelsportvereniging Nederland en als lid van WSV “De Wandelvriend” bent u ook automatisch lid van de wandelsportbond de KNBLO en geniet u ook van de voordelen van deze landelijke vereniging.

• U ontvangt gratis het jaarlijkse landelijk KNBLO wandelprogramma, een boekwerk met
beschrijvingen van alle georganiseerde wandeltochten in Nederland.

• KNBLO Het Wandelsport magazine. Verschijnt 5 x p jaar

• Wandelboekje. De meeste wandelaars noteren hierin de tijdens hun wandeltochten gelopen
kilometers. Als lid van WSV “De Wandelvriend” ontvangt u het eerste boekje gratis.

• Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de KNBLO krijgt u bij bijna alle wandeltochten, welke u individueel bezoekt, korting op het inschrijfgeld van de betreffende wandeltocht.

 

Contributie WSV de Wandelvriend

• Leden € 3,00 per maand. Te voldoen per 3, 6 of 12 maand, vooraf. Dit is inclusief het KNBLO
lidmaatschap.

• Donateurs betalen € 7,00 per jaar. (Geen KNBLO lid, alleen deelname eigen tochten)

Opzegging van het lidmaatschap van WSV De Wandelvriend voor het volgende jaar, moet schriftelijk voor 1 oktober doorgegeven zijn met het daarvoor bestemde formulier. Dit is ivm opzegging v/h lidmaatschap bij de KNBLO, dat automatisch per 1 november wordt verlengd voor 1 jaar en door de vereniging ook altijd vooraf betaald moet worden.

Zie voor aanmelding en afmelding het speciale aanmeldings-mutatie formulier dat naar het secretariaat gestuurd moet worden.

 

Tot slot:

WSV De Wandelvriend is een gezonde en prettige vereniging die in 2015 haar 60 jarige bestaan zal vieren. Het ledental is al jaren stabiel.
Het succes van de vereniging valt en staat echter met de betrokkenheid van de leden en donateurs. Daarom kunnen leden gevraagd worden om mee te helpen bij de organisatie en/of het vervullen van taken bij één van de wandelweekenden en/of de avondvierdaagse.
De ervaring heeft geleerd dat vele leden zich spontaan aanbieden voor assistentie bij de evenementen, meestal voordat er gevraagd wordt om hulp. Mede daaraan heeft de vereniging haar succes te danken!

Indien u nog meer informatie wenst, kunt u altijd terecht bij de secretaris of een van de andere bestuursleden.


Download infobrief (pdf 231 kB)

Download mutatieformulier (pdf 195 kB)

 

Zoeken in deze site...